WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W WIARDUNKACH
Nawigacja
PRZETARG 2022
Strona Główna
Galeria
PROJEKT BEZPIECZNE WTZ
O Warsztacie
Pracownie
LINKI
Kwartalnik "NASZ WARSZTAT"
KALENDARIUM WYDARZEŃ
NASZE WYTWORY
RODO

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 73
Najnowszy Użytkownik: marcin34
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
RODO
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
.
DANE ADMINISTRATORA
Wielkopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych, Niepełnosprawnych I Ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Wągrowcu, ul. Piaskowa 6, 62-100 Wągrowiec reprezentowanego przez Prezesa Stowarzyszenia.
.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod@huspremium.pl
.
CEL I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
Przetwarzanie danych u Administratora następuje w celu realizacji zadań Wielkopolskie Stowarzyszenie na rzecz Chorych Niepełnosprawnych i ich Rodzin "Rehabilitacja" im. Karola Marcinkowskiego Piaskowa 6, 62-100 Wągrowiec wynikających z przepisów: Ustawa o pomocy społecznej Ustawa zmieniająca ustawę o pomocy społecznej USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej Kodeks pracy oraz wydane na jego podstawie przepisy wykonawcze, ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Placówki Innych przepisów prawa, które regulują działanie Placówki.
.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzanie danych Uczestników następuje na podstawie decyzji kierującej wystawionej przez Miejskiej Ośrodek Pomocy Społecznej W przypadku Uczestników Stowarzyszenia oraz ich opiekunów prawnych/kuratorów obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Przetwarzanie danych może nastąpić również na podstawie zgody udzielonej przez osobę będącą dysponentem danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych pracowników, zleceniobiorców, wykonawców, kontrahentów następuje na podstawie umów zawieranych przez Stowarzyszenie z osobami, których dane dotyczą. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na potrzeby umów (umów o pracę, zlecenie, dzieło itp.), podanie danych osobowych jest związane z ich zawarciem i realizacją. Zakres zbieranych danych wynika z przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu cywilnego, ustaw regulujących system emerytalno-rentowy oraz prawo podatkowe.  Odmowa podania danych może uniemożliwić realizację obowiązków Administratora wobec ZUS, US, KRUS.
.
UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe pozyskane przez Administratora mogą być udostępniane: Podmiotom zewnętrznym zajmującym się bieżącą obsługą Stowarzyszenia w zakresie: profilaktyki medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, informatyki, doradztwa prawnego, Organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
.
OKRES, PRZEZ KTÓRY ADMINISTRATOR PRZETWARZA DANE
Dane osobowe pozyskane przez Administratora będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym  do prawidłowego wykonania decyzji kierujących uczestników do Stowarzyszenia oraz umów zawieranych przez Administratora z punku widzenia przepisów prawa pracy, cywilnego oraz podatkowego. Dane będą przetwarzane przez okres wynikający również z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
Dane osobowe, którymi zarządza Administrator nie są przekazywane do odbiorców  w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych.
.
  
UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do: a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; e) prawo do przenoszenia danych; f)prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osobie, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe zbierane przez Administratora nie są wykorzystywane w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub do profilowania.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.


Copyright ©warsztatwiardunki

Powered by PHP-Fusion copyright © 2003-2006 by Nick Jones.
Released as free software under the terms of the GNU/GPL license.

BlueStone Theme Design by: Fuzed Themes
326,075 Unikalnych wizyt